Pyronova group má vždy jeden spoločný cieľ: Poskytovať najvyššiu kvalitu, prostredníctvom riešení šitých na mieru.

SERVIS

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR ADIPISICING SED DO

V Pyronove sa stretnete s nadštandardne vyškolenými zamestnancami s vášňou k svojej práci, ktorí pre Vás zabezpečujú 24 – hodinovú službu pre odstránenie prípadných porúch. Naša kompetentnosť nespočíva len v špičkovom vybavení, ale taktiež v 100% pripravenosti riešiť akýkoľvek problém operatívne a to vďaka predpísaným skladovým zásobám vyplývajúcej z certifikácie VdS.
Pravidelná kontrola, skúšanie a údržba sú základnými požiadavkami aj nevyhnutnou činnosťou pre zabezpečenie funkcie schopnosti všetkých protipožiarnych zariadení. Tento proces taktiež zahŕňa poskytovanie konzultačných a školiacich služieb, čo si vyžaduje špecifický prístup k zákazníkovi, lebo my Vás nenecháme vyhorieť!
Nonstop servis stabilných hasiacich zariadení.

Zoznam pracovníkov s osobitnými oprávneniami nájdete TU.

SERVISNÉ STREDISKÁ

PROJEKCIA

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR ADIPISICING SED DO

To čo má pre nás v Pyronove skutočnú hodnotu je skúsenosť. Preto aj my, ako popredný zhotoviteľ PTZ sa snažíme zo svojich skúseností vyťažiť vždy to najlepšie a našu odbornosť vyjadrovať aj prostredníctvom atraktívnych projekčných riešení. Naše medzinárodné pôsobenie nám otvára neustále nové možnosti a priestor zdokonalovať sa vo všetkom čo robíme. Vďaka nadštandardnému technickému vybaveniu (AutoCAD, AutoSPRINK, SprinkCAD, s možnosťou zobrazovania výkresov vo formáte 2D + 3D, programami na výpočty hydraulických kalkulácií pre všetky typy hasiacich látok). Sme schopní dodávať špeciálne riešenia šité na mieru presne podľa potrieb nášho zákazníka.

Naša práca podlieha dôkladným procesom, kedy naši špecialisti preskúmajú projekt, stavbu či technológiu a pripravia jedinečné riešenie šité na mieru.
Dôkazom nášho vysokého štandardu je dohľad nezávislej inštitúcie VdS, ktorá vytvára dlhodobé hodnoty kvality a dôveryhodnosti v oblasti protipožiarnej ochrany.

VZDELÁVANIE

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR ADIPISICING SED DO

Kvalifikovaní a kompetentní spolupracovníci sú jedným z najvýznamnejších zdrojov napĺňania cieľov organizácie, t. j. poskytovanie kvalitných a komplexných služieb. Obecne je vzdelávanie považované za celoživotný proces. Schopnosť rýchlo a dobre reagovať na požiadavky trhu a zákazníkov prináša konkurenčnú výhodu. My v pyronove chápeme vzdelávanie nie len ako nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, ale aj produktivity a taktiež lojality. Je aktívnym tvorcom firemnej kultúry a nie len na prezentáciu spoločnosti smerom dovnútra, ale predovšetkým navonok. Zabezpečujeme teoretickú aj praktickú prípravu vo vlastnom školiacom stredisku v kombinácii s absolvovaním interných a externých školení doma a v zahraničí.

Školiace stredisko je miestnosť, ktorá slúži pre bližšie oboznámenie zamestnancov s riadiacimi stanicami pre mokrý systém, suchý systém a drenčerový (deluge) systém s primiešavaním peny.

Využitie je hlavne pre servisných technikov pre ich bežnú prácu pri kontrolách funkčnosti ako aj pre projektantov a projekt manažérov pri predstave o priestorových nárokoch ako aj činnosti riadiacich staníc. Na jednotlivých systémoch je možné realizovať prietok cez poplachový zvon, kde dochádza k zvukovej a svetelnej signalizácii a signalizácia od tlakového spínača je taktiež odosielaná na monitorovací panel, ktorý je tiež k dispozícii v školiacej miestnosti. Otvorenie riadiacich ventilov je možné pomocou testovacích potrubí jednotlivých systémov. Výtlačné potrubie z jednotlivých systémov je zaústené do rozdeľovača výtlačných potrubí a z neho vedie potrubie mimo budovu, kde je ukončené otvorenou hlavicou.

Takto je možné pri otvorení jednotlivých riadiacich staníc a správnom nastavení ventilov na rozdeľovači výtlačných potrubí vidieť v činnosti skrápanie hlavicou mimo budovu a to aj s výhľadom cez okno školiacej miestnosti.

REALIZÁCIA

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR ADIPISICING SED DO

Úsek, ktorý mení teóriu na prax. Tu pracujú ľudia, ktorí dokážu precízne navrhnuté riešenia zrealizovať tak, aby skutočne fungovali. Je to tím zložený z projektových manažérov so spoľahlivými skúsenosťami, ktorí sú svedkami momentov, kedy sa všetky slová menia na činy.
Za každým úspešným projektom sa skrýva taktiež dôkladná príprava. Súčasťou realizačného úseku je aj naša vlastná predvýroba. Jej hlavným konceptom je vyrábať kvalitné komponenty v nadštandardných kapacitách a tvoriť tak funkčný a reprezentatívny celok pre nášho zákazníka.

UPCHÁVKY

LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR ADIPISICING SED DO

Prestupy a škáry vytvorené v priebehu výstavby budov a stavebných komplexov pre jednotlivé inštalácie (káblov, potrubí) vyžadujú použitie protipožiarnych upchávok a tesnení, ktoré zabezpečujú pôvodnú protipožiarnu odolnosť stavebných konštrukcií pred ich narušením. Tým obmedzujú šíreniu ohňa, dymu a zabraňujú prípadným škodám na majetku. Spoločnosť PYRONOVA ponúka profesionálne a efektívne riešenia zabezpečenia prestupov a špár cez požiarne deliace konštrukcie, aplikovaním overených a uznávaných materiálov. Prednosťou tohto požiarneho systému je predovšetkým komplexnosť riešení a vysoká kvalita materiálov. Doposiaľ sme realizovali všetky stavby s plnou spokojnosťou našich zákazníkov. Je to dôkaz našich služieb, profesionality našich odborníkov a taktiež úspešnej spolupráce s našimi dodávateľmi.

Blog / News

Lorem ipsum dolor sit consectetur adipisicing sed do

Mali by sme hovoriť o tvojom projekte?

Meno*

Email*

Telefón*

Predmet

Ako môžeme pomôcť?*